Indberetning til SKAT

MOMS

Månedsmoms senest den 27. december 2019 for november måned 2019.
Månedsmoms senest den 27. januar 2020 for december måned 2019.

KVARTALSMOMS

Kvartalsmoms senest den 2. marts 2020 for 4. kvartal 2019.

HALVÅRSMOMS

Halvårsmoms senest den 2. marts 2020 for 2. halvår 2019.

LØNSUM

Lønsum senest den 15. januar 2020 for 4. kvartal 2019.