KVARTALSMOMS
Kvartalsmoms senest den 1. marts 2021 for 3. kvartal 2020
Kvartalsmoms senest den 1. marts 2021 for 4. kvartal 2020
Kvartalsmoms senest den 1. juni 2021 for 1. kvartal 2021

.

HALVÅRSMOMS
Halvårsmoms senest den 1. marts 2021 for 1. halvår 2020
Halvårsmoms senest den 1. marts 2021 for 2. halvår 2020

.

LØNSUM
Lønsum senest den 15. januar 2021 for 4. kvartal 2020
Lønsum senest den 15. april 2021 for 1. kvartal 2021